Pielgrzymki Jana Pawła drugiego Jan Paweł drugi znosił wszelkie stereotypy dotyczące osoby duchowej. Dawniej papieże nie opuszczali stolicy apostolskiej rzadko ich też widywano z kolei Karol Wojtyła postanowił być papieżem dla ludzi, więc chciał się z nimi kontaktować. Aby słowo boże miało większą moc i zasięg papież często opuszczał Rzym i pielgrzymował, stąd też bardzo szybko nazwano go pielgrzymem. Pierwsza pielgrzymka, jaką odbył papież była do Meksyku, w tym miejscu podkreślił znaczenie praw człowieka oraz godności ludzkiej, utworzyli też konferencje biskupów Ameryki. Kolejną ważną pielgrzymką była wizyta w swoim ojczystym kraju, kiedy to papież przywitał się ze wszystkimi zgromadzonymi słowami z biblii. Wizyta ta na długo został w sercach Polaków. Papież w swoich pielgrzymkach nie zapomniał też o Irlandii oraz USA, skrytykował tam ustrój polityczny i przede wszystkim wyzyskiwanie słabych państw prze te silniejsze. Papież stał się nawet gościem ONZ, gdzie dyskutował z osobistościami wielu krajów. Po raz pierwszy władza kościelna sięgała tak daleko. Papież swoich miejsc pielgrzymek nie wybierał spontanicznie były to decyzje przemyślane. Jeździł nawet w miejsca gdzie chrześcijaństwo jest znikome po to, aby dać wyraz szacunku dla innych religii, był jak najbardziej papieżem tolerancyjnym uważał, że wszyscy ludzie mają tego samego zwierzchnika, jakim jest bóg. Często jego pielgrzymki spotykały się z oporem, stolica apostolska obawiała się o jego życie mimo to papież nadal działa w celu niesienia słowa bożego.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes