Dzieciństwo Karola Wojtyły Karol Wojtyła nim stał się bardzo znanym duchowym żył zupełnie tak samo jak inne dzieci w jego wieku. Urodził się w średnio zamożnej rodzinie, gdzie jedynym żywicielem był tutaj ojciec, porucznik wojskowy, matka z kolei zajmowała się domem i dorywczo szyła. Karol posiadał dwoje rodzeństwa brata i siostrę, ale ta zmarła kilkanaście godzin po narodzinach. Karol Wojtyła od zawsze przejawiał się, jako człowiek utalentowany, znakomicie radził sobie w sporcie, często grywał w piłkę nożną, jeździł na nartach. Nie miał też problemów z przyswajaniem wiedzy. Rodzina Karola była bardzo religijna, więc od początku Karol miał styczność z religią i darzył ją ogromnym szacunkiem. Samo imię Karol, jakie nadali mu rodzice miało być na część Karola Habsburga. Według podań i tekstowo źródłowych najbliżsi sercu Karola był zawsze ojciec, to z nim spędzał najwięcej czasu wybierając się na wycieczki krajoznawcze po ternach Wadowic, ale i nie tylko. Karol był bardzo szczęśliwym dzieckiem i radosnym jednak już od najmłodszych lat borykał się z problemem śmierci najbliższych z jego otoczenia. Kiedy miał dziewięć lat zmarła mu matka, kilka lat później na szkarlatynę jego brat. Wówczas duże wsparcie uzyskał od księdza uczącego w gimnazjum męskim w Wadowicach. Poza przejawianiem ogromnej wiary Karol interesował się również teatrem, wysterował w licznych przedstawieniach. Jak widać życie młodego Karola nie należało do najprostszych szybko osierocony pozbawiony wsparcia rodziny, jedyne ukojenie widział w religii oraz sztuce.

Grzegorz Pierwszy Wielki Grzegorz Pierwszy Wielki to kolejny papież, który przyjął przydomek wielkiego. Osoba ta wywodziła się z bogatej rodziny arystokratycznej, jako jeden z pierwszych papieży posiadał wiedze i predyspozycje do zastania papieżem. Ukończył odpowiednie szkoły kierunkowe oraz bardzo szybko zmienił swój dom na klasztor benedyktynów. Z czasem Grzegorz rozdał cały swój majątek biednym ludziom uważał, że będzie bliżej boga, jeśli wyzwoli się z władzy pieniądza i dobrobytu. Wybrał życie raczej biednego ascety. Grzegorz w swoich naukach często odwoływał się do mitologii, nauczał wiernych, że za swoje zachowanie mogą być nagrodzeni, czyli mogą trafić do nieba lub ukarani wówczas czekają ich męczarnie w piekle. Dzięki takim praktykom odpowiednio nastraszył ludzi i zaczęli się liczyć bardziej z przestrzeganiem słowa bożego. To dzięki niemu w zasadzie funkcjonuje msza za zmarłych, idee czyśćca, czyli stanu pośredniego pomiędzy niebem a piekłem. Wymyślił też i był promotorem kultu relikwii. Wielkiego Grzegorza można śmiało uważać za reformatora kościelnego napisał wiele komentarzy i dzieł dotyczących słowa bożego, wprowadził też nabożeństwa w języku łacińskim. Takie praktyki będą preferowane już prze wieki. Grzegorza uznajemy po dziś dzień za wielkie mentora i reformatora życia kościelnego. Nikt wcześniej nie wykonał tak dużej pracy na polu kościoła, religii. Dziś człowiek ten uznawany jest za patrona nauczycieli.

Encykliki papieskie Jako głowa Kościoła, każdy papież wydaje pewne dokumenty w formie encyklik. Taką właśnie nazwę przyjęły te szczególne dokumenty. Nie mają one charakteru jakichś przepisów prawa, ale są pewnymi prawdami, które w Kościele katolickim mają duże znaczenie i wyznaczają pewne normy życia. W najnowszej historii Kościoła, świata jak i naszego kraju, na pewno znaczącymi encyklikami mającymi wpływ na życie wierzących, były te napisane przez Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jako człowiek światły, miał on bardzo radykalne spojrzenie na wiele spraw i wiele zostało zawartych w tych dokumentach. W trakcie swojego długiego pontyfikatu, który trwał przecież niespełna dwadzieścia siedem lat, Ojciec Święty, Jan Paweł II wydał aż czternaście encyklik. Jedne z nich w sposób szczególny zaznaczyły się w życiu Kościoła, jak chociażby Redemptor Hominis czy też Ecclesia de Eucharistia, inne nieco mniej, ale na pewno wszystkie one są bardzo ważnymi dokumentami. Można śmiało powiedzieć, że to bardzo ważny element nauczania Jana Pawła II, który został nam dany i który jest wykorzystywany do dzisiaj. Wiele lat trwania na urzędzie papieskim na pewno dało możliwość wydania takiej, a nie innej ilości encyklik, ale oczywiście to nie wszystkie dokumenty, jaki powstały z myśli i pióra Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jego dziedzictwo to także pozycje książkowe, kazania jak i wiele innych myśli, które zostały spisane. Jednakże z punktu widzenia nauki Kościoła, to właśnie encykliki papieskie są jednymi z najważniejszych dokumentów, jakie ludziom wierzącym daruje papież.

Karol Wojtyła człowiek wyjątkowy Wybór polskiego księdza na papieża był ogromnym zaskoczeniem dla wielu ludzi. Polacy cieszyli się ogromnie z tego faktu, ponieważ liczyli na jego wsparcie i pomoc dla kraju, który wówczas nie był w dobrej sytuacji. Papież od początku nie był standardowym zwierzchnikiem stolicy apostolskiej. Jako pierwszy przełamał żelazne granice, jakie postawili jego poprzednicy. Już na początku, kiedy został wybrany na papieża nie pozwolił przed sobą klęknąć i przemawiał do wiernych w ojczystym języku, czyli po włosku. Dawniej papieże mówili swoje przemówienia w łacinie. Zmiany, jakie zaproponował nowy papież przyjęły się z wielkim entuzjazmem. Oprócz tergo nowy papież wprowadził szereg modyfikacji, do największych należy pielgrzymowanie. Papież widział potrzebę spotykania się z ludźmi, więc odwiedzał wszystkie kraje, często chodziło nie tylko o słowo boże, ale obronę dobra i godności ludzkiej. Kolejnym zwyczajem było całowanie ziemi w miejscu, do których przybywał z pielgrzymką. Co ważne papież cenił i szanowali inne religie ludzi, więc, kiedy przybywał w nowe miejsce lub spotykał się z wiernymi mówił w ich języku. Jego nie wątpliwą zaletą było zananie aż dziewięciu języków. Papież nie bał się nawet innej wiary, przeciwnie chętnie spotykał się z kapłanami wyznającymi inna wiarę, chciał ich poznać i wymienić poglądy. Dawniej władza apostolska dopuszczała tylko typ religii chrześcijańskiej do siebie. Z kolei Wojtyła otworzył się na wszystkich ludzi.

Okres studiów Karola Wojtyły Po zakończeniu gimnazjum męskiego w Wadowicach przyszedł czas na kolejny szczebel nauki naszego papieża. Co watro podkreślić edukacje na tym poziomie Karol kończy z oceną celującą, dzięki czemu może wybrać dowolną uczelnie bez egzaminów wstępnych. Jako młody i utalentowany człowiek decyduje się na studia polonistyczne na uniwersytecie Jagiellońskim. W tym celu przeprowadza się wraz z ojcem do Krakowa i rozpoczyna naukę. Poza literaturą, która była konikiem Karola po raz pierwszy zaczyna uczestniczyć w kole wiedzy religijnej i mocniej związuję się z tematyką religii. Poza nauką młody człowiek nadal jest aktywny fizycznie, uwielbia grę w piłkę nożną często uczestniczy w zgrupowaniach oraz ogląda mecze stadionowe. Życie studenckie było dla Karola bardzo ważnym okresem poza nauką nowymi znajomościami zmarł mu też ojciec, jedyna bliska rodzina, jaką posiadał. Kolejnym ciosem, jaki dopada młodego nastolatka jest rozpoczęcie wojny. Ta uniemożliwia mu dokończenie studiów. Młody człowiek jest zmuszony zadbać o siebie i swoja przyszłość, staje się pracownikiem fizycznym w zakładach chemicznych. Mimo trudnego czasu Wojtyła nadal zajmuje się literaturą, czyli czyta, pisze poematy a nawet wystawia pierwsze własne przedstawianie. Sytuacja ta nie trwa długo, ponieważ nagle podejmuje decyzje o wstąpieniu na tajne studia teologiczne, tam po pewnym czasie jest też asystentem i prowadzi liczne zajęcia tematyczne.