Karol Wojtyła człowiek wyjątkowy Wybór polskiego księdza na papieża był ogromnym zaskoczeniem dla wielu ludzi. Polacy cieszyli się ogromnie z tego faktu, ponieważ liczyli na jego wsparcie i pomoc dla kraju, który wówczas nie był w dobrej sytuacji. Papież od początku nie był standardowym zwierzchnikiem stolicy apostolskiej. Jako pierwszy przełamał żelazne granice, jakie postawili jego poprzednicy. Już na początku, kiedy został wybrany na papieża nie pozwolił przed sobą klęknąć i przemawiał do wiernych w ojczystym języku, czyli po włosku. Dawniej papieże mówili swoje przemówienia w łacinie. Zmiany, jakie zaproponował nowy papież przyjęły się z wielkim entuzjazmem. Oprócz tergo nowy papież wprowadził szereg modyfikacji, do największych należy pielgrzymowanie. Papież widział potrzebę spotykania się z ludźmi, więc odwiedzał wszystkie kraje, często chodziło nie tylko o słowo boże, ale obronę dobra i godności ludzkiej. Kolejnym zwyczajem było całowanie ziemi w miejscu, do których przybywał z pielgrzymką. Co ważne papież cenił i szanowali inne religie ludzi, więc, kiedy przybywał w nowe miejsce lub spotykał się z wiernymi mówił w ich języku. Jego nie wątpliwą zaletą było zananie aż dziewięciu języków. Papież nie bał się nawet innej wiary, przeciwnie chętnie spotykał się z kapłanami wyznającymi inna wiarę, chciał ich poznać i wymienić poglądy. Dawniej władza apostolska dopuszczała tylko typ religii chrześcijańskiej do siebie. Z kolei Wojtyła otworzył się na wszystkich ludzi.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes