Stworzenie świata Niektórzy przyznają na pewno, że t, o zapisane w Biblii jest niepodważalną prawdą. Inni zaś przyznają rację, co do teorii Darwina. Jeszcze inni, szczególnie geolodzy i naukowcy opierać się będą na teorii kwantowej oraz wielkiego wybuchu. Lecz dziś nie ma sensu się o to spierać, gdyż nie będziemy mieli szansy się tego dowiedzieć. Jednak należy uważniej przyjrzeć się Pismu Świętemu, która jest jedną z najstarszych ksiąg. Ważną kwestią w Piśmie, która jest często pomijana, jest to, że zostało zapisane „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz…” To tak jakby Bóg wypowiadał się za wiele osób, jakby miał jakąś radę ludzi, którzy są podobni do niego. W Piśmie jest zapisane wyraźnie „A Bóg stworzył człowieka na swój obraz (…), stworzył mężczyznę i kobietę. Może, więc być nieprawdą, że kobieta zostało stworzona z części mężczyzny. Być może Bóg nie wiedział do końca, co chce stworzyć, ponieważ w księdze Rodzaju w 6 rozdziale wypowiada się, że żałuje stworzenia człowieka. Więc nie wiemy nawet, czy Bóg jest wszechwiedzący.

Islam a inne religie Muzułmanie uważają, że islam nie został założony przez Mahometa, ale jest pierwotną wiarą, tą samą, którą wyznawali Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus. Muhammad jest po prostu ostatnim prorokiem, z całego ciągu zsyłanych przez Allaha, tym, który otrzymał najaktualniejsze objawienie. W związku z tym zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo są uznawane za religie historycznie ważne, które po prostu wypełniły się (podobny stosunek ma chrześcijaństwo do judaizmu) i nie ma potrzeby już wypełniać ich zasad. Ich prorocy są godni szacunku, jako głosiciele słowa bożego w odpowiednich czasach, teraz jednak jedynym słusznym posłannictwem jest proroctwo Muhammada. W kwestii konfesji nie będących „religiami księgi” islam wypowiada się krytycznie. Skoro najważniejsze dla wyznawcy jest podporządkowanie się woli boskiej w każdym aspekcie swojego życia, to obrzydliwością w jego oczach będzie np. samodoskonalenie się drogą ćwiczeń fizycznych i umysłowych (jak np. w buddyzmie) czy obłaskawianie bóstw zaklęciami i ofiarami.

Podstawowe pojęcia islamu Islam pochodzi od arabskiego słowa slm, oznaczającego pokój, a także poddanie się, posłuszeństwo, podporządkowanie oraz czystość. Zatem w sensie religijnym wyraża poddanie się woli boga i pozostanie w posłuszeństwie wobec jego praw. Muslim – po polsku muzułmanin – to człowiek stosujący się do zasad islamu. Muzułmanie szczycą się tym, że ich religia nosi nazwę, która ją definiuje, nie zaś pochodzącą od imienia głosiciela (jak np. buddyzm czy chrześcijaństwo), dlatego oburzają się, gdy nazwać ich mahometanami. Obiektem czci muzułmanina jest Allah, praistota i jedyny bóg, skupiający w sobie wszelkie przymioty. Jego imię pochodzi od starego semickiego słowa, którego arabska wersja brzmi al-ilah. Koran – święta księga zawierająca w sobie całość objawienia – ważna jest tylko w wersji arabskiej; dzieli się na 114 sur (rozdziałów), te zaś na ajaty (wersety). Muzułmanie podkreślają, że nie ma wersji objawienia wg różnych autorów, jak np. w chrześcijaństwie, istnieje jedna i niezmienna księga od samego początku.

A czas mija Te wszystkie pytania niewątpliwie powiązane są z religią oraz minionymi czasami. Na pewno każdy z nas miał chwile zwątpienia, szczególnie wtedy, gdy wszystko szło źle a świat był przeciwko nam. Jesteśmy jedynymi istotami żyjącymi na tym świecie, którzy zadają sobie pytanie: Kim ja właściwie jestem? Dlaczego tu jestem? A wyszukanie tej odpowiedzi nie jest takie proste. Ale w tym całym zgiełku rzeczywistości nie zauważamy siebie. Jesteśmy skupieni wyłącznie na świecie zewnętrznym. A kiedy zadajemy sobie to pytanie ogarnia nas strach, bo nie chcemy zastanawiać się, kim jesteśmy. Nasze życie nie jest tylko ciałem, ale kryje się w naszej duszy. Ludzie, którzy się nad tym nie zastanawiali cieszą się kolejnym samochodem lub zakupioną garderobą. Tłumią w sobie uczucie, które mówi im, że o ich nie rozwija jako człowieka. Kiedy przedstawiamy się komuś, kładziemy rękę na swojej klatce piersiowej. Tylko w takich momentach zauważamy siebie. Gest ten określany jest Sercem Jezusa i to pierwszy krok w poznaniu siebie.

Filary islamu Swego czasu w jednej z polskich gazet ktoś podał tezę, że jak katolicy dopuszczają dziwną konstrukcję „wierzący niepraktykujący”, tak muzułmanie mogą być „niewierzący ale praktykujący”. Może być to prawda o tyle, że muslim wiarę musi demonstrować odpowiednim postępowaniem i jeśli go nie zachowuje, nie może podawać się za wyznawcę Allaha; trudno natomiast zajrzeć w umysł ludzki i stwierdzić, czy dane zachowanie jest zakorzenione w autentycznej wierze. Muzułmanie mają jednak odpowiedź, że nie zdoła postępować w myśl zaleceń Koranu osoba nie przekonana do jego słuszności. Tak więc muzułmanin wierzy w jednego boga, w anioły, w święte pisma (Torę, Ewangelie i Qur’an), w proroków i w dzień Sądu Ostatecznego. Na tym fundamencie opartych jest „5 filarów islamu” (arkan al-islam) czyli: wyznanie wiary (należy je regularnie powtarzać), modlitwa (obowiązkowa w 5 określonych porach, po arabsku), post, jałmużna (dobrowolna sadaqa i zakat, będąca raczej rodzajem podatku) oraz pielgrzymka do świętego miejsca – Mekki.