Pielgrzymki Jana Pawła drugiego Jan Paweł drugi znosił wszelkie stereotypy dotyczące osoby duchowej. Dawniej papieże nie opuszczali stolicy apostolskiej rzadko ich też widywano z kolei Karol Wojtyła postanowił być papieżem dla ludzi, więc chciał się z nimi kontaktować. Aby słowo boże miało większą moc i zasięg papież często opuszczał Rzym i pielgrzymował, stąd też bardzo szybko nazwano go pielgrzymem. Pierwsza pielgrzymka, jaką odbył papież była do Meksyku, w tym miejscu podkreślił znaczenie praw człowieka oraz godności ludzkiej, utworzyli też konferencje biskupów Ameryki. Kolejną ważną pielgrzymką była wizyta w swoim ojczystym kraju, kiedy to papież przywitał się ze wszystkimi zgromadzonymi słowami z biblii. Wizyta ta na długo został w sercach Polaków. Papież w swoich pielgrzymkach nie zapomniał też o Irlandii oraz USA, skrytykował tam ustrój polityczny i przede wszystkim wyzyskiwanie słabych państw prze te silniejsze. Papież stał się nawet gościem ONZ, gdzie dyskutował z osobistościami wielu krajów. Po raz pierwszy władza kościelna sięgała tak daleko. Papież swoich miejsc pielgrzymek nie wybierał spontanicznie były to decyzje przemyślane. Jeździł nawet w miejsca gdzie chrześcijaństwo jest znikome po to, aby dać wyraz szacunku dla innych religii, był jak najbardziej papieżem tolerancyjnym uważał, że wszyscy ludzie mają tego samego zwierzchnika, jakim jest bóg. Często jego pielgrzymki spotykały się z oporem, stolica apostolska obawiała się o jego życie mimo to papież nadal działa w celu niesienia słowa bożego.

Pielgrzymujący papież Nie czynili tego jego poprzednicy, a na pewno nie czynili tego z takim rozmachem. Żaden z poprzedzających Jana Pawła II papieży nie odbył bowiem tylu zagranicznych pielgrzymek co Karol Wojtyła. W czasie swego długoletniego pontyfikatu odwiedził on bardzo wiele krajów na różnych kontynentach. Z naszego punktu widzenia bardzo ważne były oczywiście papieskie pielgrzymki do ojczyzny. Zawsze witany z wielką radością tłumów, chociaż należy podkreślać, że z bardzo różnym nastawieniem władz państwowych. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w roku 1979. Pielgrzymka tak często wspominana, a szczególnie słowa wypowiedziane w Gdańsku na Westerpaltte. Kolejna z pielgrzymek przypadła na rok 1983. Niedługo po zakończeniu stanu wojennego, papież był bardzo entuzjastycznie witany przez rodaków. Ostatnia jego wizyta w komunistycznej Polsce miała miejsce w roku 1987 na Kongresie Eucharystycznym. Kolejnej pielgrzymki doczekaliśmy się w roku 1991, a następnych w 1995 i 1997. Ta ostatnia była najbardziej intensywną, gdyż papież odwiedził największą ilość miejsc w kraju. Potem przyszło nam jeszcze dwa razy gościć Ojca Świętego w naszym kraju. Był to rok 1999 oraz 2002. Oczywiście Polacy chcieliby nadal witać Jana Pawła w naszym kraju, zawsze długo wiwatowali na jego cześć, lubili go słuchać, ale oczywiście jego pontyfikat i zarazem jego życie dobiegło końca w roku 2005. Tym samym pożegnaliśmy papieża Polaka, ale rozpoczęliśmy nowy etap w naszym życiu – etap z obecnością na stolicy Piotrowej innego zwierzchnika Kościoła.