Abdykacja papieska Wybór papieża jest wykonywany podczas uroczystego konklawe. Sytuacja ta jest dość trudna, ponieważ kandydatów jest wielu i trudno osiągnąć wymaganą liczbę 2/3 głosów na jedną osobę. Kiedy już dokona się wybór papieski wówczas palony jest biały dym dla wszystkich wiernych. Papieże zazwyczaj swój pontyfikat pełnili prze całe życie, jedynie śmierć zwalniał ich z tej misji. Znakomitym przykładem jest tutaj postać polskiego papieża Jana Pawła drugiego, ten sprawował urząd stolicy apostolskiej do samego końca. Nie zawsze jednak jest pewność, że każdy papież jest w stanie podołać ogromnej pracy papieskiej. Miało to miejsce, kiedy wybór padł na pierza Benedykta. Po krótkim pontyfikacie postanowił on abdykować, czyli zrzec się posługi w stolicy apostolskiej. Sytuacje taką usprawiedliwiał złym stenem zdrowia oraz tym, że nie jest w stanie wykonywać tak ważnej funkcji, jaką jest bycie papieżem świata. Co dzieje się z taką sobą po odrzuceniu funkcji papieskiej? Trafia do ośrodka papieskiego gdzie żyje dostatnio od końca swych dni. Kardynał Benedykt nadal zostaje księdzem, osobą duchowną, ale nie jest już widoczny na wysokich szczeblach religijnych. Sytuacja, jaka się pojawiła zszokowała wielu wiernych mało, kto jednak wie, że nie jest to pierwsza sytuacja w historii kościoła. Już kilku papieży z wcześniejszych epok również abdykowało z bardzo różnych przyczyn. Bycie papieżem nie jest prostą sprawą, dlatego też nie każdy jest w stanie unieść takie ciężkie brzemię.

Droga do Watykanu Wadowice to ciche i małe miasteczko u podnóża Beskidu Małego. Tu właśnie urodził się Karol Wojtyła. Mały Karolek wychowywał się w atmosferze ciepła, miłości i ogromnej troski ze strony swoich rodziców. W domu jego bardzo często czytano Pismo Święte. To właśnie rodzice a szczególnie matka wpoiła synowi miłość do Boga i religii. Matka Wojtyła jednakże nie doczekała najpiękniejszych chwil w życiu syna, zmarła, gdy miał niespełna dziewięć lat. Po ukończeniu szkoły podstawowej przyszły papież zaczyna naukę w gimnazjum męskim im. Marka Wadowity. Świadectwo dojrzałości uzyskuje w 1938 r. i rozpoczyna okres studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj przyjaźni się z grupą ludzi o zainteresowaniach polonistycznych i teatralnych. Wybuch wojny przerywa ten szczęśliwy okres w życiu Karola. Na dodatek umiera jego ojciec, co jest dla niego wielkim ciosem. Karol podczas wojennych lat gra w teatrze podziemnym, jednakże dalej czuje się studentem. Kolejnym etapem są studia w Konspiracyjnym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. Kapłańskie świecenia otrzymuje w 1 listopada 1946 r. Wtenczas to rozpoczyna prace w parafii św. Floriana w Krakowie. Biskup Wojtyła bierze udział w Soborze Watykańskim gdzie Paweł VI uroczyście nakłada mu palisz arcybiskupi. 16 października 1978 r zostaje wybrany na papieża.