Islam a inne religie Muzułmanie uważają, że islam nie został założony przez Mahometa, ale jest pierwotną wiarą, tą samą, którą wyznawali Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus. Muhammad jest po prostu ostatnim prorokiem, z całego ciągu zsyłanych przez Allaha, tym, który otrzymał najaktualniejsze objawienie. W związku z tym zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo są uznawane za religie historycznie ważne, które po prostu wypełniły się (podobny stosunek ma chrześcijaństwo do judaizmu) i nie ma potrzeby już wypełniać ich zasad. Ich prorocy są godni szacunku, jako głosiciele słowa bożego w odpowiednich czasach, teraz jednak jedynym słusznym posłannictwem jest proroctwo Muhammada. W kwestii konfesji nie będących „religiami księgi” islam wypowiada się krytycznie. Skoro najważniejsze dla wyznawcy jest podporządkowanie się woli boskiej w każdym aspekcie swojego życia, to obrzydliwością w jego oczach będzie np. samodoskonalenie się drogą ćwiczeń fizycznych i umysłowych (jak np. w buddyzmie) czy obłaskawianie bóstw zaklęciami i ofiarami.