Pielgrzymki Jana Pawła drugiego Jan Paweł drugi znosił wszelkie stereotypy dotyczące osoby duchowej. Dawniej papieże nie opuszczali stolicy apostolskiej rzadko ich też widywano z kolei Karol Wojtyła postanowił być papieżem dla ludzi, więc chciał się z nimi kontaktować. Aby słowo boże miało większą moc i zasięg papież często opuszczał Rzym i pielgrzymował, stąd też bardzo szybko nazwano go pielgrzymem. Pierwsza pielgrzymka, jaką odbył papież była do Meksyku, w tym miejscu podkreślił znaczenie praw człowieka oraz godności ludzkiej, utworzyli też konferencje biskupów Ameryki. Kolejną ważną pielgrzymką była wizyta w swoim ojczystym kraju, kiedy to papież przywitał się ze wszystkimi zgromadzonymi słowami z biblii. Wizyta ta na długo został w sercach Polaków. Papież w swoich pielgrzymkach nie zapomniał też o Irlandii oraz USA, skrytykował tam ustrój polityczny i przede wszystkim wyzyskiwanie słabych państw prze te silniejsze. Papież stał się nawet gościem ONZ, gdzie dyskutował z osobistościami wielu krajów. Po raz pierwszy władza kościelna sięgała tak daleko. Papież swoich miejsc pielgrzymek nie wybierał spontanicznie były to decyzje przemyślane. Jeździł nawet w miejsca gdzie chrześcijaństwo jest znikome po to, aby dać wyraz szacunku dla innych religii, był jak najbardziej papieżem tolerancyjnym uważał, że wszyscy ludzie mają tego samego zwierzchnika, jakim jest bóg. Często jego pielgrzymki spotykały się z oporem, stolica apostolska obawiała się o jego życie mimo to papież nadal działa w celu niesienia słowa bożego.

Papież pielgrzym Kiedy w październiku 1978 roku świat dowiedział się, że nowym papieżem został kardynał z dalekiej Polski Karol Wojtyła, nikt naprawdę nie wiedział, o co tu tak naprawdę chodzi. Kim będzie ten nowy papież, który przyjął imię Jan Paweł II. Już w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu, Jan Paweł II pokazał, że będzie zupełnie innym papieżem niż jego poprzednicy. Nie zamknie się za spiżowymi drzwiami, ale będzie chciał się spotykać z wiernymi Kościoła Katolickiego, by poznać ich problemy, by móc im pomóc modlitwą i swoim zaangażowaniem w sprawy społeczne tego współczesnego świata. Swoją pierwszą pielgrzymkę Jan Paweł II odbył na Dominikanę w 1979 roku, a więc już kilka miesięcy po jego wyborze na tron Piotrowy. Do końca pontyfikatu odbył ich przeszło 100 i każda dla niego była ważna. Jednak najdroższe jego sercu były zawsze pielgrzymki do jego ojczyzny, gdzie witały go zawsze miliony wiernych Kościoła Katolickiego. Trzeba jednak powiedzieć sobie wyraźnie, że nie były to podróże same tylko dla przyjemności podróżowania. Jan Paweł II dzięki tym podróżom, chciał wyjść naprzeciw wiernym, umacniać ich w wierze, pokazać, że jest blisko każdego, nawet tego najmniejszego człowieka. Początkowo nawet w samym Watykanie, podróże nie były przyjmowane z entuzjazmem, jednak w późniejszym czasie, kiedy było widać ich efekty, wówczas wielu kardynałów zmieniło swoje zdanie. Nikt do tej pory z przywódców nie tylko kościelnych nie odbył tylu podróży i nie był tak entuzjastycznie witany przez tylu ludzi jak Jan Paweł II. To jest dowód na to, jak bardzo ludzie pragnęli spotkać się z papieżem, jak tego bardzo potrzebowali.

Pielgrzymki Jana Pawła II Papież pielgrzym, tak najczęściej określa się św. Jana Pawła II. To prawda, jest to papież, który aż 7% swojego pontyfikatu spędził na pielgrzymowaniu na wszystkie kontynenty świata. Nie były to jednak zwykłe podróże. Papież podczas swoich pielgrzymek niósł ważne posłanie dla każdego mieszkańca naszego globu. Święty Jan Paweł II niósł każdemu nadzieję na lepsze życie, niósł również posłanie miłości. Można nie być wierzącym, można również nie być katolikiem, ale trudno jest nie doceniać roli, jaką odegrały te liczne podróże papieża. Jan Paweł II nie był pierwszym papieżem, który odbył pielgrzymki. Pierwszym był Jan XXIII, który pielgrzymował do Loreto oraz Asyżu. Również jego następca Paweł VI odbył kilkanaście pielgrzymek między innymi do Ziemi Świętej, ale to pielgrzymki świętego Jana Pawła II były otwarciem się papiestwa na świat, pokazaniem swojej nowej lepszej twarzy. Pielgrzymki świętego Jana Pawła II były misją, misją nadaną mu przez Chrystusa niesienia wiary, a także pogłębiania wiary pośród wierzących. To się udało papieżowi, na spotkaniach, na których pojawiało się zazwyczaj tysiące wiernych przekazywał słowa, które trafiały do nich. Pokazywał im Boga takim, jakim jest, miłosiernego, pełnego współczucia. Dla ludzi, którzy się spotykali z papieżem było to niesamowite doświadczenie, gdyż mogli mu pokazać takimi, jakim są w rzeczywistości, cierpiącymi, potrzebującymi wsparcia duchowego i materialnego. Święty Jan Paweł II przyrównywał się niejako do świętego Pawła, który również podróżował i dawał świadectwo Bogu.