Jan Paweł II - nasz papież Jan Paweł II jest człowiekiem, który wzbudza wiele emocji na całym świecie. Już od samego początku wybrania go na tron papieski, swoimi czynami pokazywał, że będzie przywódcą kościelnym innym niż wszyscy. Jego wizerunek miał być i był daleki od tego, do którego katolicy byli przyzwyczajenie – gdzie papież niczym największy monarcha oddzielał się od swoich wiernych. Nie jego motto to być przy wiernych, być jak najbliżej by dawać im świadectwo wiary. Do tego miały służyć spotkania z ludźmi nie tylko na placu Św. Piotra w Watykanie, ale również w ich rodzinnych krajach, do których Jan Paweł II podróżował tak chętnie. Na spotkania z nim przychodziły miliony ludzi. Każdy chciał zobaczyć i spotkać się z papieżem, który pozostał zwyczajnym człowiekiem. Człowiek prawdziwej wiary to człowiek pokorny nie tylko wobec Boga, ale również wobec drugiego człowieka. Tak krótko również można scharakteryzować cały pontyfikat Jana Pawła II. Spotykał się z prostymi ludźmi, wysłuchiwał ich próśb i pragnął im pomagać nie tylko modląc się za nimi, ale chciał również wpływać na rządzących, by ulżyć im w dolegliwościach. Jan Paweł II pokazał całemu światu, że pokorą i modlitwą, a nade wszystko dzięki prawdziwej wierze można zdziałać wszystko. Można zmienić cały porządek świata. Dowodem na to mógłby być upadek imperium sowieckiego, do którego niewątpliwie przyczynił się również Jan Paweł II. Ile z tej nauki, którą przekazał całemu światu Jan Paweł II zostało? Chyba wiele, gdyż jego następca papież Franciszek podobnie jak Jan Paweł II chce opierać swój pontyfikat na wierze pokornej i służbie zwykłemu człowiekowi.