Papież młodych Niewątpliwym fenomenem, jaki zajmuje wielu socjologów są stosunki papieża Jana Pawła II z młodzieżą. Nie można ukrywać, że w życiu i działalności papieża młodzież zajmowała szczególne miejsce. To do niej były kierowane słowa wielu homilii, to z młodzieżą Jan Paweł II często spotykał się na specjalnie zorganizowanych spotkaniach. To również dla młodzieży zostały zorganizowane Światowe Dni Młodzieży, na których każdego razu pojawiał się Jan Paweł II, a nawet, kiedy z powodu choroby nie mógł osobiście spotkać się z przybyłymi na to spotkanie młodymi ludźmi rozmawiał z nimi z wykorzystaniem nowoczesnych środków łączności. Zadziwiające było również to, że młodzież spotykała się z Janem Pawłem II nawet wówczas, kiedy był już ciężko chory i kiedy jego homilie były wygłaszane już nieco niezrozumiale. Trzeba powiedzieć, że młodzi ludzie ukochali swojego papieża – Jana Pawła II równie mocno jak on ukochał młodzież. Traktowali go jak ojca, jak przywódcę duchowego, nauczyciela. Można powiedzieć, że w tych trudnych czasach, kiedy rodzice zaganiani za pieniędzmi przestają spełniać się w roli autorytetów, to papież Jan Paweł II świetnie się w tym odnalazł. Papież dostrzegł fakt, że młodzież jest na rozdrożu i nie pozostawił jej samej, dał im wskazówki, dał im na również wsparcie. Na pewno pomógł papieżowi w tym fakt, że posiadał charyzmę, która go otaczała. Budził szacunek również pośród ludzi mu nieprzychylnych. To mocno działa na młodych ludzi, dlatego lgnęli do niego jak do swojego ukochanego ojca.

Papież młodzieży – Jan Paweł II Nie było chyba takiego drugiego papieża, który pokochałby tak bardzo młodzież i którego młodzież pokochała ze wzajemnością jak Jan Paweł II. Był to papież, który jako pierwszy w historii poświęcił tak wiele czasu młodym ludziom. To on, jako pierwszy osobno spotykał się z nimi, to dla nich zorganizowano specjalne pielgrzymki. Młodzież była specjalnym adresatem homilii wygłaszanych przez Jana Pawła II. To umiłowanie młodzieży, wzajemne zresztą, są pewnego rodzaju fenomenem, nad którym się zastanawiają socjologowie, nie tylko związani z Kościołem Katolickim. W czym tkwi, więc tajemnica sukcesu Jana Pawła II? Papież potrafił dostrzec, że wszyscy potrzebują autorytetu, a szczególnie to dotyczy ludzi młodych. W obecnych czasach, tradycyjne autorytety zaczynały się wykruszać rodzice w pogoni za pieniądzem straciły w oczach młodzieży tą pozycję, a Jan Paweł II dał im coś, czego brakowało im do tej pory. Zaspokoił ich potrzebę kontaktu z pewnego rodzaju autorytetem, stał się wypełnieniem pustki po rodzicach, których co raz częściej brakowało w życiu młodych ludzi, stał się dla nich ojcem, do którego lgnęli milionami. Jan Paweł II stał się nie tylko duchowym przywódcą młodych, ale również był ich nauczycielem, przyjacielem, do którego mogli przyjść i zawsze byli mile widziani. Nie można zaprzeczyć, że Jan Paweł II był również dla nich niczym idol, często reagowali na niego jak na swoich idoli rockowych, ulubionych aktorów, wyznaczał pewne trendy zachowania się pokazywał jak można żyć inaczej, a oni go próbowali naśladować.