Papież dialogu Jedną z najważniejszych kwestii, które były poruszane przez Jana Pawła II podczas jego pontyfikatu był ekumenizm. Ojciec Święty nie bał się otwarcie mówić i pisać o konieczności dialogu pomiędzy religiami i uświadamiał w ten sposób każdemu, że nie ma ludzi gorszych i lepszych. Broniąc wiary katolickiej, Jan Paweł II jednocześnie bardzo szanował inne religie, nie wywyższał się ponad nie i z pewnością można go było nazwać papieżem dialogu. Ekumenizm to jeden z ważniejszych punktów jego pontyfikatu. Dowodem tego były wizyty Jana Pawła II w syryjskim meczecie, pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie czy też stałe wezwanie do prowadzenia rozmów, do znajdowania wspólnego języka pomiędzy przedstawicielami poszczególnych religii. Warto w tym miejscu wspomnieć także o jednej z encyklik o nazwie „Ut Unum Sint”, czyli w dosłownym tłumaczeniu „abyśmy byli jedno”. W dokumencie tym papież zwraca szczególną uwagę na relacje pomiędzy katolikami oraz prawosławnymi i protestantami. W tym miejscu przypomnijmy rok 1986 i spotkanie w Asyżu w ramach Światowego Dnia Pokoju. Tutaj po raz pierwszy Karol Wojtyła jako papież spotkał się z tymi, którzy wyznają inne religie. Można z jednej strony powiedzieć, że to tylko spotkania, że każda religia i tak pozostała odrębną, ale niewątpliwie ten dialog, to dążenie do jedności, do rozmów, do wspólnych spotka jak najbardziej było potrzebne. Dzisiaj wielu przedstawicieli innych religii podkreśla, że Jan Paweł II w sposób szczególny walczył o zjednoczenie całego Kościoła i w pewnym stopniu to mu się udało.