Konklawe Konklawe jest sposobem na wybór nowego papieża. Zapoczątkował je papież Grzegorz dziesiąty w 1274 roku. Dzięki tej metodzie wszyscy kardynałowie zamknięci są w jednym budynku i odbywa się tajne głosowanie. Ma to swoje zalety, ponieważ dawniej wielu biskupów było poddawanych naciskom osób trzecich. Dzięki konklawe każdy głosuje w zgodzie z własnym sumieniem. Bardzo ciekawa jest sama historia tego zwyczaju. Po śmieci papieża w ciągu dziesięciu dni zbierali się biskupi i wybierali nowego papieża, kiedy nie mogli dojść do pozarumienia konklawe mogło trwać nawet kilka dni. Samo jedzenie podawano przez okno, aby nikt nie mógł opuścić sali i z każdym kolejnym dniem zmniejszano rację pożywienia tak konklawe odbywało się w szybszym tempie. Dziś prawo dotyczące konklawe bardzo zmodyfikowane wszystko za spawom Jana Pawła drugiego ustanowił on, że w konklawe bierze udział 117 kardynałów. Konklawe trwa do momentu, kiedy na jedną osobę nie zostanie oddanych 2/3 głosów. Kiedy kardynałowie dojdą do porozumienia wówczas z kaplicy wydobywa się biały dym znak nowego papieża. Kiedy z kolei jest czarny wierni wiedzą, że nadal trwają obrady. Zakończenie konklawe jest bardzo radosnym czasem dla wiernych, ponieważ w oknie bazyliki mogą powitać nowego papieża. Zazwyczaj wierni gromadzą się milionami przed kaplica i oczekują nawet kilka dni na wiadomości o ustanowieniu nowego papieża. Co ważne na przełomach lat nikt z papieży nie zrezygnował z papiestwa aż do czasów współczesnych.