Encykliki papieskie Jako głowa Kościoła, każdy papież wydaje pewne dokumenty w formie encyklik. Taką właśnie nazwę przyjęły te szczególne dokumenty. Nie mają one charakteru jakichś przepisów prawa, ale są pewnymi prawdami, które w Kościele katolickim mają duże znaczenie i wyznaczają pewne normy życia. W najnowszej historii Kościoła, świata jak i naszego kraju, na pewno znaczącymi encyklikami mającymi wpływ na życie wierzących, były te napisane przez Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jako człowiek światły, miał on bardzo radykalne spojrzenie na wiele spraw i wiele zostało zawartych w tych dokumentach. W trakcie swojego długiego pontyfikatu, który trwał przecież niespełna dwadzieścia siedem lat, Ojciec Święty, Jan Paweł II wydał aż czternaście encyklik. Jedne z nich w sposób szczególny zaznaczyły się w życiu Kościoła, jak chociażby Redemptor Hominis czy też Ecclesia de Eucharistia, inne nieco mniej, ale na pewno wszystkie one są bardzo ważnymi dokumentami. Można śmiało powiedzieć, że to bardzo ważny element nauczania Jana Pawła II, który został nam dany i który jest wykorzystywany do dzisiaj. Wiele lat trwania na urzędzie papieskim na pewno dało możliwość wydania takiej, a nie innej ilości encyklik, ale oczywiście to nie wszystkie dokumenty, jaki powstały z myśli i pióra Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jego dziedzictwo to także pozycje książkowe, kazania jak i wiele innych myśli, które zostały spisane. Jednakże z punktu widzenia nauki Kościoła, to właśnie encykliki papieskie są jednymi z najważniejszych dokumentów, jakie ludziom wierzącym daruje papież.