Jan Paweł II – orędownik prawdy Kanonizacja Jana Pawła II, której byliśmy świadkami 27 kwietnia, dała pretekst do pewnej refleksji, do podsumowania pewnego okresu w życiu chyba każdego chrześcijanina związanego z osobą Papieża – Polaka. Kim był dla każdego z nas Jan Paweł II. Na pewno wielu osobom kojarzy się z licznymi pielgrzymkami, których podczas jego pontyfikatu było aż 102. Podczas tych pielgrzymek Jan Paweł II spotykał się nie tylko z oficjalnymi gośćmi, z przedstawicielami rządów, kościołów, ale przede wszystkim ze zwykłymi ludźmi, którzy milionami przychodzili na spotkania z nim na lotniska, stadiony. Każdy z przychodzących na to spotkanie miał wrażenie, że Jan Paweł II mówi właśnie do niego, że zna jego problemy i stara mu się pomóc. Pamiętać należy, że papież przynosił słowa prawdy. Przynosił słowa prawdy o Bogu, o jego poświęceniu dla człowieka. Pokazał, że każdy potrzebuje takiej prawdy. Jest ona niezbędna do zaspokojenia podstawowej potrzeby ludzkiej – poczucia bezpieczeństwa. Dał odpowiedź, gdzie tej prawdy należy szukać, wskazał jej źródło, które jest w Bogu. Jan Paweł II pokazał, że nie można mówić o prawdzie jeśli pomija się w jej poszukiwaniu Boga. Podróże Jana Pawła II, to pielgrzymki również ze słowami nadziei. Nadzieja, o której mówi papież nie odnosi się jedynie do świata przyszłego, ale również do świata realnego, w którym żyje tylu potrzebujących tej nadziei. Najważniejsze jest to, że wskazał on kolejny raz, gdzie należy szukać tej nadziei. Pokazał, że źródło tej nadziei się nie zmieniło od początku świata, bo jest nią Bóg.

Niezwykły pisarz z Watykanu Jan Paweł II. Osoba niezwykła nawet dla osób, które z wiarą katolicką mają niewiele wspólnego. Jednym z aspektów jego nauczania były różne książki przez niego napisane. Oczywiście można wskazać na kilka encyklik, ale to nie wszystko. Spod pióra Jana Pawła II wyszło, bowiem także kilka znaczących tytułów książek, które obiegły niemal cały świat i zostały sprzedane w ogromnej ilości egzemplarzy. Wśród najważniejszych książek, jakie napisał Ojciec Święty Jan Paweł II na pewno należy wymienić takie tytuły jak „Przekroczyć próg nadziei” czy też „Pamięć i tożsamość”. To oczywiście tylko dwa tytuły pozycji, które zyskały największą popularność. Tych pozycji było znacznie więcej. Jakie były, a raczej, jakie są książki pisane przez Jana Pawła II? Na pewno nie są to pozycje łatwe i lekkie, ale dające do myślenia, nad którymi nie można przejść obojętnie bez przemyślenia. Niektórzy kupowali poszczególne pozycje książkowe tylko i wyłącznie z uwagi na fakt, iż napisane zostały przez papieża, a inni oczywiście bardziej świadomie, znając pokrótce tematykę i treść danej pozycji. Na pewno te wszystkie książki warte są przeczytania i niekoniecznie musimy mówić o osobach wierzących. Te książki oprócz swojego wymiaru religijnego na pewno mają, bowiem również wydźwięk społeczny, kulturowy, a nawet i polityczny. To jedne z ważniejszych elementów, jakie nam pozostały po pierwszym w historii papieżu Polaku – Janie Pawle II. Jeśli więc ktoś liczy na dobrą lekturę, to na pewno jedną z polecanych pozycji mogą być właśnie książki Jana Pawła II.

Encykliki papieskie Jako głowa Kościoła, każdy papież wydaje pewne dokumenty w formie encyklik. Taką właśnie nazwę przyjęły te szczególne dokumenty. Nie mają one charakteru jakichś przepisów prawa, ale są pewnymi prawdami, które w Kościele katolickim mają duże znaczenie i wyznaczają pewne normy życia. W najnowszej historii Kościoła, świata jak i naszego kraju, na pewno znaczącymi encyklikami mającymi wpływ na życie wierzących, były te napisane przez Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jako człowiek światły, miał on bardzo radykalne spojrzenie na wiele spraw i wiele zostało zawartych w tych dokumentach. W trakcie swojego długiego pontyfikatu, który trwał przecież niespełna dwadzieścia siedem lat, Ojciec Święty, Jan Paweł II wydał aż czternaście encyklik. Jedne z nich w sposób szczególny zaznaczyły się w życiu Kościoła, jak chociażby Redemptor Hominis czy też Ecclesia de Eucharistia, inne nieco mniej, ale na pewno wszystkie one są bardzo ważnymi dokumentami. Można śmiało powiedzieć, że to bardzo ważny element nauczania Jana Pawła II, który został nam dany i który jest wykorzystywany do dzisiaj. Wiele lat trwania na urzędzie papieskim na pewno dało możliwość wydania takiej, a nie innej ilości encyklik, ale oczywiście to nie wszystkie dokumenty, jaki powstały z myśli i pióra Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jego dziedzictwo to także pozycje książkowe, kazania jak i wiele innych myśli, które zostały spisane. Jednakże z punktu widzenia nauki Kościoła, to właśnie encykliki papieskie są jednymi z najważniejszych dokumentów, jakie ludziom wierzącym daruje papież.

Antypapieże Bycie papieżem wiązało się nie tylko z ogromem pracy na rzecz kościoła, ale przede wszystkim licznymi dobrami. Kto był papieżem posiadał też władzę nad wiernymi, ponieważ wszyscy musieli słuchać papieża i się z nim liczyć. Wybór papieża zazwyczaj odbywał się w glosowaniu jednak, kiedy było ono jawne wówczas wielu kardynałów było pod naciskiem osób trzecich. Aby ukrócić proceder wybierano poprzez konklawe, czyli na tajnym zgromadzeniu. W takich warunkach głosowano do skutku aż nie wybrano jednego kandydata. Dawniej istniało konklawe jednak były też osoby, które same osadzały się w roli papieża, zwani byli antypapieżami. Według prowadzonych badań ludzi takich było nawet czterdzieści, co jest ogromnym wynikiem. Antypapież musiał odznaczać się pewnymi cechami, był to człowiek silny, charyzmatyczny i posiadający cechy przywódcze tylko tak mógł sam zawładnąć pozycje papieża. Często był to wynik też spisku ważnych ludzi po to, aby osadzić na miejscu papieża kandydata zależnego od nich. Antypapieże występowali na łamach naszej historii, zazwyczaj próbowali wszelkich możliwych metod, aby pokonać swoich przeciwników i zdobyć wspaniałą posadę papieża. Dziś nie ma mowy o antypapieżu, ponieważ panuje pełna demokracja. A każde wybory są dokładnie sprawdzane i przeprowadzane schematycznie, więc nie ma tutaj mowy o oszustwie czy wyższości jednego kandydata nad drugim. Poza tym sam wybór jest śledzony prze środki masowego przekazu, więc tym bardziej wszystko jest dokładnie analizowane.

Papież młodzieży – Jan Paweł II Nie było chyba takiego drugiego papieża, który pokochałby tak bardzo młodzież i którego młodzież pokochała ze wzajemnością jak Jan Paweł II. Był to papież, który jako pierwszy w historii poświęcił tak wiele czasu młodym ludziom. To on, jako pierwszy osobno spotykał się z nimi, to dla nich zorganizowano specjalne pielgrzymki. Młodzież była specjalnym adresatem homilii wygłaszanych przez Jana Pawła II. To umiłowanie młodzieży, wzajemne zresztą, są pewnego rodzaju fenomenem, nad którym się zastanawiają socjologowie, nie tylko związani z Kościołem Katolickim. W czym tkwi, więc tajemnica sukcesu Jana Pawła II? Papież potrafił dostrzec, że wszyscy potrzebują autorytetu, a szczególnie to dotyczy ludzi młodych. W obecnych czasach, tradycyjne autorytety zaczynały się wykruszać rodzice w pogoni za pieniądzem straciły w oczach młodzieży tą pozycję, a Jan Paweł II dał im coś, czego brakowało im do tej pory. Zaspokoił ich potrzebę kontaktu z pewnego rodzaju autorytetem, stał się wypełnieniem pustki po rodzicach, których co raz częściej brakowało w życiu młodych ludzi, stał się dla nich ojcem, do którego lgnęli milionami. Jan Paweł II stał się nie tylko duchowym przywódcą młodych, ale również był ich nauczycielem, przyjacielem, do którego mogli przyjść i zawsze byli mile widziani. Nie można zaprzeczyć, że Jan Paweł II był również dla nich niczym idol, często reagowali na niego jak na swoich idoli rockowych, ulubionych aktorów, wyznaczał pewne trendy zachowania się pokazywał jak można żyć inaczej, a oni go próbowali naśladować.