Jan Paweł II – orędownik prawdy Kanonizacja Jana Pawła II, której byliśmy świadkami 27 kwietnia, dała pretekst do pewnej refleksji, do podsumowania pewnego okresu w życiu chyba każdego chrześcijanina związanego z osobą Papieża – Polaka. Kim był dla każdego z nas Jan Paweł II. Na pewno wielu osobom kojarzy się z licznymi pielgrzymkami, których podczas jego pontyfikatu było aż 102. Podczas tych pielgrzymek Jan Paweł II spotykał się nie tylko z oficjalnymi gośćmi, z przedstawicielami rządów, kościołów, ale przede wszystkim ze zwykłymi ludźmi, którzy milionami przychodzili na spotkania z nim na lotniska, stadiony. Każdy z przychodzących na to spotkanie miał wrażenie, że Jan Paweł II mówi właśnie do niego, że zna jego problemy i stara mu się pomóc. Pamiętać należy, że papież przynosił słowa prawdy. Przynosił słowa prawdy o Bogu, o jego poświęceniu dla człowieka. Pokazał, że każdy potrzebuje takiej prawdy. Jest ona niezbędna do zaspokojenia podstawowej potrzeby ludzkiej – poczucia bezpieczeństwa. Dał odpowiedź, gdzie tej prawdy należy szukać, wskazał jej źródło, które jest w Bogu. Jan Paweł II pokazał, że nie można mówić o prawdzie jeśli pomija się w jej poszukiwaniu Boga. Podróże Jana Pawła II, to pielgrzymki również ze słowami nadziei. Nadzieja, o której mówi papież nie odnosi się jedynie do świata przyszłego, ale również do świata realnego, w którym żyje tylu potrzebujących tej nadziei. Najważniejsze jest to, że wskazał on kolejny raz, gdzie należy szukać tej nadziei. Pokazał, że źródło tej nadziei się nie zmieniło od początku świata, bo jest nią Bóg.

Encykliki papieskie Jako głowa Kościoła, każdy papież wydaje pewne dokumenty w formie encyklik. Taką właśnie nazwę przyjęły te szczególne dokumenty. Nie mają one charakteru jakichś przepisów prawa, ale są pewnymi prawdami, które w Kościele katolickim mają duże znaczenie i wyznaczają pewne normy życia. W najnowszej historii Kościoła, świata jak i naszego kraju, na pewno znaczącymi encyklikami mającymi wpływ na życie wierzących, były te napisane przez Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jako człowiek światły, miał on bardzo radykalne spojrzenie na wiele spraw i wiele zostało zawartych w tych dokumentach. W trakcie swojego długiego pontyfikatu, który trwał przecież niespełna dwadzieścia siedem lat, Ojciec Święty, Jan Paweł II wydał aż czternaście encyklik. Jedne z nich w sposób szczególny zaznaczyły się w życiu Kościoła, jak chociażby Redemptor Hominis czy też Ecclesia de Eucharistia, inne nieco mniej, ale na pewno wszystkie one są bardzo ważnymi dokumentami. Można śmiało powiedzieć, że to bardzo ważny element nauczania Jana Pawła II, który został nam dany i który jest wykorzystywany do dzisiaj. Wiele lat trwania na urzędzie papieskim na pewno dało możliwość wydania takiej, a nie innej ilości encyklik, ale oczywiście to nie wszystkie dokumenty, jaki powstały z myśli i pióra Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jego dziedzictwo to także pozycje książkowe, kazania jak i wiele innych myśli, które zostały spisane. Jednakże z punktu widzenia nauki Kościoła, to właśnie encykliki papieskie są jednymi z najważniejszych dokumentów, jakie ludziom wierzącym daruje papież.

Papież młodych Niewątpliwym fenomenem, jaki zajmuje wielu socjologów są stosunki papieża Jana Pawła II z młodzieżą. Nie można ukrywać, że w życiu i działalności papieża młodzież zajmowała szczególne miejsce. To do niej były kierowane słowa wielu homilii, to z młodzieżą Jan Paweł II często spotykał się na specjalnie zorganizowanych spotkaniach. To również dla młodzieży zostały zorganizowane Światowe Dni Młodzieży, na których każdego razu pojawiał się Jan Paweł II, a nawet, kiedy z powodu choroby nie mógł osobiście spotkać się z przybyłymi na to spotkanie młodymi ludźmi rozmawiał z nimi z wykorzystaniem nowoczesnych środków łączności. Zadziwiające było również to, że młodzież spotykała się z Janem Pawłem II nawet wówczas, kiedy był już ciężko chory i kiedy jego homilie były wygłaszane już nieco niezrozumiale. Trzeba powiedzieć, że młodzi ludzie ukochali swojego papieża – Jana Pawła II równie mocno jak on ukochał młodzież. Traktowali go jak ojca, jak przywódcę duchowego, nauczyciela. Można powiedzieć, że w tych trudnych czasach, kiedy rodzice zaganiani za pieniędzmi przestają spełniać się w roli autorytetów, to papież Jan Paweł II świetnie się w tym odnalazł. Papież dostrzegł fakt, że młodzież jest na rozdrożu i nie pozostawił jej samej, dał im wskazówki, dał im na również wsparcie. Na pewno pomógł papieżowi w tym fakt, że posiadał charyzmę, która go otaczała. Budził szacunek również pośród ludzi mu nieprzychylnych. To mocno działa na młodych ludzi, dlatego lgnęli do niego jak do swojego ukochanego ojca.