Jan Paweł II - nasz papież Jan Paweł II jest człowiekiem, który wzbudza wiele emocji na całym świecie. Już od samego początku wybrania go na tron papieski, swoimi czynami pokazywał, że będzie przywódcą kościelnym innym niż wszyscy. Jego wizerunek miał być i był daleki od tego, do którego katolicy byli przyzwyczajenie – gdzie papież niczym największy monarcha oddzielał się od swoich wiernych. Nie jego motto to być przy wiernych, być jak najbliżej by dawać im świadectwo wiary. Do tego miały służyć spotkania z ludźmi nie tylko na placu Św. Piotra w Watykanie, ale również w ich rodzinnych krajach, do których Jan Paweł II podróżował tak chętnie. Na spotkania z nim przychodziły miliony ludzi. Każdy chciał zobaczyć i spotkać się z papieżem, który pozostał zwyczajnym człowiekiem. Człowiek prawdziwej wiary to człowiek pokorny nie tylko wobec Boga, ale również wobec drugiego człowieka. Tak krótko również można scharakteryzować cały pontyfikat Jana Pawła II. Spotykał się z prostymi ludźmi, wysłuchiwał ich próśb i pragnął im pomagać nie tylko modląc się za nimi, ale chciał również wpływać na rządzących, by ulżyć im w dolegliwościach. Jan Paweł II pokazał całemu światu, że pokorą i modlitwą, a nade wszystko dzięki prawdziwej wierze można zdziałać wszystko. Można zmienić cały porządek świata. Dowodem na to mógłby być upadek imperium sowieckiego, do którego niewątpliwie przyczynił się również Jan Paweł II. Ile z tej nauki, którą przekazał całemu światu Jan Paweł II zostało? Chyba wiele, gdyż jego następca papież Franciszek podobnie jak Jan Paweł II chce opierać swój pontyfikat na wierze pokornej i służbie zwykłemu człowiekowi.

Światowe dni młodzieży Papież, jako jeden z nielicznych głów stolicy apostolskiej cenił sobie kontakt z ludźmi. Będąc bliżej nich wiedział, jakie są ich zmartwienia mógł też bardziej pomagać. Karol Wojtyła był przede wszystkim człowiekiem, który niósł pomoc potrzebującym. Podczas swoich pielgrzymek czy nawet mszy zawsze miał czas dla młodzieży. Wiedział jak ważną częścią są społeczeństwa i jak bardzo potrzebują wysłuchania. Młodzież to także nasza przyszłość, więc jak najbardziej się jej poświęcał. Dla młodzieży właśnie papież napisał orędzie, które z roku na rok było nowe i zapoczątkował cykl spotkań z młodymi ludźmi nazwany światowym dniem młodzieży. W tym czasie w wielu miejscach ma świecie organizowane były wyjazdy do Częstochowy oraz innych ważnych punktów gdzie pielgrzymi mogli wysłuchać słów Jana Pawła drugiego. Jeśli zdrowie na to pozwalało i czas papież chętnie pielgrzymował do młodzieży i orędzie wygłaszał sam, jeśli nie było takiej opcji łączył się z wiernymi za pomocą telebimu. Co ważne po ogłoszeniu beatyfikacji poinformowano wiernych, że papież będzie patronem dni młodzieży. Jest to swego rodzaju hołd w jego kierunku. Światowej dni młodzieży miały poważne znaczenie w krzewieniu wiary w młodych ludziach wiedzieli, że nie są pozostawiani sami sobie tylko tworzą wspólnotę. Na dniach takich papież rozmawiał z młodzieżą, śpiewano, czytywano pismo święte. Światowe dni młodzieży są pięknym dziełem zainicjowanym przez Karola Wojtyłę, trwają po dziś dzień na jego cześć.