Konklawe Konklawe jest sposobem na wybór nowego papieża. Zapoczątkował je papież Grzegorz dziesiąty w 1274 roku. Dzięki tej metodzie wszyscy kardynałowie zamknięci są w jednym budynku i odbywa się tajne głosowanie. Ma to swoje zalety, ponieważ dawniej wielu biskupów było poddawanych naciskom osób trzecich. Dzięki konklawe każdy głosuje w zgodzie z własnym sumieniem. Bardzo ciekawa jest sama historia tego zwyczaju. Po śmieci papieża w ciągu dziesięciu dni zbierali się biskupi i wybierali nowego papieża, kiedy nie mogli dojść do pozarumienia konklawe mogło trwać nawet kilka dni. Samo jedzenie podawano przez okno, aby nikt nie mógł opuścić sali i z każdym kolejnym dniem zmniejszano rację pożywienia tak konklawe odbywało się w szybszym tempie. Dziś prawo dotyczące konklawe bardzo zmodyfikowane wszystko za spawom Jana Pawła drugiego ustanowił on, że w konklawe bierze udział 117 kardynałów. Konklawe trwa do momentu, kiedy na jedną osobę nie zostanie oddanych 2/3 głosów. Kiedy kardynałowie dojdą do porozumienia wówczas z kaplicy wydobywa się biały dym znak nowego papieża. Kiedy z kolei jest czarny wierni wiedzą, że nadal trwają obrady. Zakończenie konklawe jest bardzo radosnym czasem dla wiernych, ponieważ w oknie bazyliki mogą powitać nowego papieża. Zazwyczaj wierni gromadzą się milionami przed kaplica i oczekują nawet kilka dni na wiadomości o ustanowieniu nowego papieża. Co ważne na przełomach lat nikt z papieży nie zrezygnował z papiestwa aż do czasów współczesnych.

Dym biały i czarny – konklawe Dawniej na kartach historii mogliśmy zauważy różne sposoby wybierania papieży, czasem decydowali o tym fakcie duchowni, innym razem wpływowi ludzie. Od kilkunastu lat wybór jest uznawany poprze konklawe, czyli zgromadzenie kardynalskie, które głosuje na papieża, swojego kandydatka. Dawniej liczna kardynałów była bardzo rożna i prowadziła do wielu nieporozumień od 1996 roku dzięki Janowi Pawłowi drugiemu ustalono, że liczbą kardynałów ma być 117 osób. Ludzie ci głosują zarówno rano, jaki wieczorem przez okres trwania konklawe nikt z poza grona kardynałów nie może opuścić sali, nikt z zewnątrz również się tutaj nie dostanie. Kardynałowie mogą w taki sposób pracować nad decyzją nawet kilka dni. Aby wierni wiedzieli jak idą postępy w wyborze papieża palony jest dla nich dym. Może mieć kolor czarny lub biały. Każdy z kolorów ma inną symbolikę i tak kolor czarny oznacza brak porozumienia i dalsze próby wyłonienia kandydata z kolei kolor biały symbolizuje zakończenie konklawe. Aby uzyskać ciemny kolor dymu spalano w piecu mokrą słomę z czasem system ten zamieniono na bardziej wygodny i do barwienie używany jest dziś barwnik chemiczny. Co dziennie podczas trwania konklawe zapalany jest ogień, aby poinformować zgromadzonych i wiernych o wynikach konklawe. Mały komin na szczycie bazyliki jest miejscem szczególnym, nawet kilka dni oczy wiernych mogą być skierowane właśnie w ten nie wielki punt. Konklawe jest czasem szczególnym nie tylko dla kościoła, ale i wiernych, co ważne kościół od lat przestrzega tradycji religijnej, więc mamy pewną świadomość etapów całego konklawe.