Islam a inne religie Muzułmanie uważają, że islam nie został założony przez Mahometa, ale jest pierwotną wiarą, tą samą, którą wyznawali Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus. Muhammad jest po prostu ostatnim prorokiem, z całego ciągu zsyłanych przez Allaha, tym, który otrzymał najaktualniejsze objawienie. W związku z tym zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo są uznawane za religie historycznie ważne, które po prostu wypełniły się (podobny stosunek ma chrześcijaństwo do judaizmu) i nie ma potrzeby już wypełniać ich zasad. Ich prorocy są godni szacunku, jako głosiciele słowa bożego w odpowiednich czasach, teraz jednak jedynym słusznym posłannictwem jest proroctwo Muhammada. W kwestii konfesji nie będących „religiami księgi” islam wypowiada się krytycznie. Skoro najważniejsze dla wyznawcy jest podporządkowanie się woli boskiej w każdym aspekcie swojego życia, to obrzydliwością w jego oczach będzie np. samodoskonalenie się drogą ćwiczeń fizycznych i umysłowych (jak np. w buddyzmie) czy obłaskawianie bóstw zaklęciami i ofiarami.

Początki Islamu Islam zrodził się na pustynnych obszarach Półwyspu Arabskiego. Pierwotni jego mieszkańcy – koczowniczy beduini, w przeważającej części wyznawali formę henoteizmu, oddawali cześć świętym kamieniom, gajom i strumieniom lub ciałom niebieskim. Najważniejszym centrum religijnym była Mekka. Wśród mieszkańców pustyni żyli także wyznawcy judaizmu oraz chrześcijanie. W takich warunkach kulturowo – religijnych pojawił się Muhammad Ibn Abd Allah, znany w Europie pod zlatynizowanym imieniem Mahometa. W roku 610 n.e. anioł Dżabra’il (Gabriel) zaczął mu przekazywać Boże Posłanie – mówił, a przyszły Prorok recytował w ślad za nim; zakończyło się to ponad 20 lat później. W ten sposób powstał Qur’an (w zlatynizowanej wersji Koran). Pierwotnie zapisany był tylko w głowie Proroka, pierwsi uczniowie uczyli się go z ustnego przekazu; całość została spisana jeszcze za życia Mahometa. Pierwsze nauki były głoszone w Mekce, jednak z uwagi na nieprzychylność przywódcy rodu Hasymidów Abu Lahaba (zresztą stryja Mahometa) wyznawcy wywędrowali do Medyny.