Grzechy zakrywa miłość Maria Simma w swej opowieści o spotkaniach z duszami czyśćcowymi, mówi również o roli, jaką pełni Najświętsza Dziewica wobec pokutujących dusz. Przychodzi ona do nich często, by je pocieszyć i dodać odwagi. Matka Boska odwiedza je przede wszystkim w dni szczególne, którymi są: Boże Narodzenie, Wielki Piątek i Dzień Wniebowzięcia Jezusa Chrystusa. Simma wyjaśnia również, które grzechy wpływają na fakt, że dusza idzie do czyśćca. Twierdzi, że są to grzechy przeciwko miłosierdziu bliźniego: zatwardziałość, oszczerstwo i wrogość. Najgorsze jest oszczerstwo oraz obmowa i to one wymagają szczególnie długiego oczyszczenia. Największe szanse by pójść prosto do Nieba mają ludzie o dobrym i miłosiernym sercu. Miłość zakrywa wiele grzechów. Maria mówi, że wszyscy ludzie nie ziemi muszą pomagać duszom czyśćcowym, gdyż one w zamian pomagają nam. Największą i najpotężniejsza bronią przeciwko diabłu i grzechowi jest pokora. To ona przepędza zło. Dobry Łotr pokornie zaakceptował swoje cierpienie, uznając je za sprawiedliwe. Dzięki temu zyskał przebaczenie, bo był pokorny i uniżony.