Dusze w czyśćcu Maria Simma doświadczając swoich objawień, dowiedziała się, że w czyśćcu są różne stopnie cierpienia. Każda dusza cierpi tam w inny, odrębny sposób. Cierpienia te uważane są za potężniejsze niż te, których doświadczamy na ziemi. Mają one wydźwięk symboliczny i dotyczą myśli oraz wyrzutów sumienia. Jezus nie odwiedza dusz, ale czyni to Matka Boska. Święci również nie przychodzą do czyśćca, za to są tam aniołowie i Archanioł Gabriel. Każda dusza ma u swego boku anioła – opiekuna, który pomaga jej znieść największe trudności. Aniołowie przynoszą ulgę i pocieszają, dusze ich widzą i mogą z nimi rozmawiać. Simma dowiedział się także, co dzieje się po śmierci, z tymi, którzy dokonali samobójstwa lub samozniszczenia. Nie zostają oni potępieni, lecz muszą odpokutować swój grzech na najcięższych poziomach czyśćca. Dzieci również muszą oczyścić swą duszę, lecz ich cierpienia są krótkie i nieuciążliwe, gdyż brakuje im pełnej wiedzy tego, co czynią. Szczególnie pomocne dla dzieci są modlitwy, skierowane do Michała Archanioła, gdyż kieruje się on specjalną troską o nie.