Antypapieże Bycie papieżem wiązało się nie tylko z ogromem pracy na rzecz kościoła, ale przede wszystkim licznymi dobrami. Kto był papieżem posiadał też władzę nad wiernymi, ponieważ wszyscy musieli słuchać papieża i się z nim liczyć. Wybór papieża zazwyczaj odbywał się w glosowaniu jednak, kiedy było ono jawne wówczas wielu kardynałów było pod naciskiem osób trzecich. Aby ukrócić proceder wybierano poprzez konklawe, czyli na tajnym zgromadzeniu. W takich warunkach głosowano do skutku aż nie wybrano jednego kandydata. Dawniej istniało konklawe jednak były też osoby, które same osadzały się w roli papieża, zwani byli antypapieżami. Według prowadzonych badań ludzi takich było nawet czterdzieści, co jest ogromnym wynikiem. Antypapież musiał odznaczać się pewnymi cechami, był to człowiek silny, charyzmatyczny i posiadający cechy przywódcze tylko tak mógł sam zawładnąć pozycje papieża. Często był to wynik też spisku ważnych ludzi po to, aby osadzić na miejscu papieża kandydata zależnego od nich. Antypapieże występowali na łamach naszej historii, zazwyczaj próbowali wszelkich możliwych metod, aby pokonać swoich przeciwników i zdobyć wspaniałą posadę papieża. Dziś nie ma mowy o antypapieżu, ponieważ panuje pełna demokracja. A każde wybory są dokładnie sprawdzane i przeprowadzane schematycznie, więc nie ma tutaj mowy o oszustwie czy wyższości jednego kandydata nad drugim. Poza tym sam wybór jest śledzony prze środki masowego przekazu, więc tym bardziej wszystko jest dokładnie analizowane.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes