Stworzenie świata Niektórzy przyznają na pewno, że t, o zapisane w Biblii jest niepodważalną prawdą. Inni zaś przyznają rację, co do teorii Darwina. Jeszcze inni, szczególnie geolodzy i naukowcy opierać się będą na teorii kwantowej oraz wielkiego wybuchu. Lecz dziś nie ma sensu się o to spierać, gdyż nie będziemy mieli szansy się tego dowiedzieć. Jednak należy uważniej przyjrzeć się Pismu Świętemu, która jest jedną z najstarszych ksiąg. Ważną kwestią w Piśmie, która jest często pomijana, jest to, że zostało zapisane „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz…” To tak jakby Bóg wypowiadał się za wiele osób, jakby miał jakąś radę ludzi, którzy są podobni do niego. W Piśmie jest zapisane wyraźnie „A Bóg stworzył człowieka na swój obraz (…), stworzył mężczyznę i kobietę. Może, więc być nieprawdą, że kobieta zostało stworzona z części mężczyzny. Być może Bóg nie wiedział do końca, co chce stworzyć, ponieważ w księdze Rodzaju w 6 rozdziale wypowiada się, że żałuje stworzenia człowieka. Więc nie wiemy nawet, czy Bóg jest wszechwiedzący.

Grzechy zakrywa miłość Maria Simma w swej opowieści o spotkaniach z duszami czyśćcowymi, mówi również o roli, jaką pełni Najświętsza Dziewica wobec pokutujących dusz. Przychodzi ona do nich często, by je pocieszyć i dodać odwagi. Matka Boska odwiedza je przede wszystkim w dni szczególne, którymi są: Boże Narodzenie, Wielki Piątek i Dzień Wniebowzięcia Jezusa Chrystusa. Simma wyjaśnia również, które grzechy wpływają na fakt, że dusza idzie do czyśćca. Twierdzi, że są to grzechy przeciwko miłosierdziu bliźniego: zatwardziałość, oszczerstwo i wrogość. Najgorsze jest oszczerstwo oraz obmowa i to one wymagają szczególnie długiego oczyszczenia. Największe szanse by pójść prosto do Nieba mają ludzie o dobrym i miłosiernym sercu. Miłość zakrywa wiele grzechów. Maria mówi, że wszyscy ludzie nie ziemi muszą pomagać duszom czyśćcowym, gdyż one w zamian pomagają nam. Największą i najpotężniejsza bronią przeciwko diabłu i grzechowi jest pokora. To ona przepędza zło. Dobry Łotr pokornie zaakceptował swoje cierpienie, uznając je za sprawiedliwe. Dzięki temu zyskał przebaczenie, bo był pokorny i uniżony.

Piekło i pokusy Gdy człowiek dobrowolnie i w pełni świadomie nie chce iść w stronę Boga, wówczas decyzja ta doprowadza go do ostatecznej zguby. Maria Simma twierdzi, że do piekła idą tylko ci, którzy sami tego chcą. Bóg nie wysyła duszy do piekła, tylko jej radykalna odmowa może sprawić, że kontrolę nad nią przejmuje diabeł. Piekło jest pychą i uporczywym odrzucanie Miłosierdzia Bożego. Stwórca pozostawia człowiekowi wolną wolę, daje życie ziemskie a w godzinie śmierci wiele łask, by mógł się nawrócić. Jeśli prosi o przebaczenie, może zostać zbawionym. Pokusy dnia codziennego oddalają nas od Boga. Ilekroć im ulegamy, zbliżamy się do szatana. Simma uważa, że również praktyki spirytystyczne to rodzaj uciążliwej pokusy. Ona sama nigdy nie starała się przywołać żadnej z dusz, zaś ludzie, którzy to czynią wywołują szatana. To on przesuwa stoły i mówi głosem zmarłych bliskich. Należy opierać się kłamstwu, obłudzie i nienawiści a tym samym spełniać zalecenia i przykazania Boga. Całe życie należy prosić Pana, by w godzinie śmierci, dał nam tyle potrzebnej łaski, byśmy mogli wybrać drogę jaśniejącą szczęściem i pięknem.

Dusze w czyśćcu Maria Simma doświadczając swoich objawień, dowiedziała się, że w czyśćcu są różne stopnie cierpienia. Każda dusza cierpi tam w inny, odrębny sposób. Cierpienia te uważane są za potężniejsze niż te, których doświadczamy na ziemi. Mają one wydźwięk symboliczny i dotyczą myśli oraz wyrzutów sumienia. Jezus nie odwiedza dusz, ale czyni to Matka Boska. Święci również nie przychodzą do czyśćca, za to są tam aniołowie i Archanioł Gabriel. Każda dusza ma u swego boku anioła – opiekuna, który pomaga jej znieść największe trudności. Aniołowie przynoszą ulgę i pocieszają, dusze ich widzą i mogą z nimi rozmawiać. Simma dowiedział się także, co dzieje się po śmierci, z tymi, którzy dokonali samobójstwa lub samozniszczenia. Nie zostają oni potępieni, lecz muszą odpokutować swój grzech na najcięższych poziomach czyśćca. Dzieci również muszą oczyścić swą duszę, lecz ich cierpienia są krótkie i nieuciążliwe, gdyż brakuje im pełnej wiedzy tego, co czynią. Szczególnie pomocne dla dzieci są modlitwy, skierowane do Michała Archanioła, gdyż kieruje się on specjalną troską o nie.

Islam a inne religie Muzułmanie uważają, że islam nie został założony przez Mahometa, ale jest pierwotną wiarą, tą samą, którą wyznawali Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus. Muhammad jest po prostu ostatnim prorokiem, z całego ciągu zsyłanych przez Allaha, tym, który otrzymał najaktualniejsze objawienie. W związku z tym zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo są uznawane za religie historycznie ważne, które po prostu wypełniły się (podobny stosunek ma chrześcijaństwo do judaizmu) i nie ma potrzeby już wypełniać ich zasad. Ich prorocy są godni szacunku, jako głosiciele słowa bożego w odpowiednich czasach, teraz jednak jedynym słusznym posłannictwem jest proroctwo Muhammada. W kwestii konfesji nie będących „religiami księgi” islam wypowiada się krytycznie. Skoro najważniejsze dla wyznawcy jest podporządkowanie się woli boskiej w każdym aspekcie swojego życia, to obrzydliwością w jego oczach będzie np. samodoskonalenie się drogą ćwiczeń fizycznych i umysłowych (jak np. w buddyzmie) czy obłaskawianie bóstw zaklęciami i ofiarami.